Лого на страницата Подай ръка на различните деца
Кампания за разширяване на дневен център за деца с проблеми от аутистичен спектър Дъга

http://www.autism-bg.net/ - Страницата на Асоциация Аутизъм. В раздел Полезни връзки има полезни връзки (основно на български), които няма да бъдат допълнително поставени и на тази страница.

http://autismbulgaria.com/ - Страницата на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър (познат още като центъра на Стамболийски ) под падащото меню Полезни връзки има препратка Законодателство, където могат да се намерят, като PDF документи на страницата, така и препратки към МОН (Министерство на образованието и науката) с основните закони свързани с образованието. Раздел Полезна информация съдържа доста информация и е добре да се прочете от хората търсещи допълнителна информация.