Лого на страницата в подкрепа на  инициативата за разширение на център Дъга Подай ръка на различните деца
Кампания за разширяване на дневен център за деца с проблеми от аутистичен спектър Дъга

Сдружение „Асоциация Аутизъм” е основано през месец май 2003 г. от родители на деца и младежи с разстройства от аутистичен спектър като организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Целта на сдружението е лицата с аутизъм да разгърнат своя потенциал и да порастнат като достойни самостоятелни личности, добре интегрирани в обществото. Основните дейности, които Асоциацията развива за постигане на тази цел, включват разкриване на центрове за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър - организиране на ежедневни занимания и специализирано обучение на децата, както и обучение за родители, членове на семействата, възпитатели и преподаватели.

Първият Център за социална интеграция и рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния спектър, под патронажа на Асоциация Аутизъм, отвори врати през 2007 г. в гр. София. Там много деца и младежи от спектъра намират подкрепа и са подложени на интензивна терапия за тяхната правилна адаптация и интегриране в обществото.

През юни 2015 година, под егидата на Асоциация Аутизъм и с финансовата подкрепа на Столичната община, беше открит втори дневен център за работа с деца от аутистичния спектър „Дъга”, в който психолози, логопеди и социални педагози работят с 25 деца на възраст от 3 до 8 години. За това кратко време децата показват изключителен напредък.

Социалната услуга и на двете места се предоставя безвъзмездно.