Лого на страницата Подай ръка на различните деца
Кампания за разширяване на дневен център за деца с проблеми от аутистичен спектър Дъга

Децата

Центъра и мястото
Снимка на мястото

Събития
Балоните на входа за откриването Парти в зоопарка